Mi a tennivalóm ebben az életben? Mi a karmikus rendeltetésem?
 
Karma asztrológia
Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
A karma asztrológia feltételezi az egyén szabad akaratát (egyéni lelki fejlődését),
szemben a tradicionális asztrológiával, amely szerint minden eleve elrendeltetett. 

A lelkek szabad akarattal születnek, a célt ugyan maga a lélek határozta meg,
de az oda vezető út a szabad akarat érvényesülése révén sokféle lehet.
A karma asztrológia a születési képlet értelmezésénél azt vallja, 
hogy a jelen, a karmikus múlt cselekedeteiben gyökerezik, 
és megkísérel magyarázatot adni azokra az állapotokra is, amelyekre a hagyományos asztrológia azért nem képes, mert abból indul ki, hogy az ember csak egyszer él. 
 
A karma asztrológus segítségével bepillantást nyerünk karmikus múltunkba,
tudatosíthatjuk a múltból hozott tehetségeinket, képességeinket, amelyek csak arra várnak, hogy kibontakoztassuk őket.

"Önmagunk fölött úgy tudunk uralkodni, ha megismerjük önmagunkat."