A világot alkotó törvények nem engedhetik meg a véletlen kialakulását.
 
Ok-okozati összefüggések
 
Ha nem lenne sötét, sose látnánk a csillagokat.
Az ok-okozat közti kapcsolatok kiderítésénél mindig szembesülünk azzal,
hogy ki mint vet, úgy arat.
Minden cselekedetünk tükör, melyben a végzet mutatja meg képét.
Minden, ami e pillanatban történik, a múltban hozott döntések gyümölcse.
 
A legtöbb ember, bár korlátlan döntési lehetőségei vannak, mégis feltételes reflexek
készletével reagál, amelyeket más emberek vagy a körülmények váltanak ki nála.
Úgy tűnik, mintha az emberek és a körülmények automatikusan váltanák ki a válaszokat, és teljesen feledésbe merül, hogy ezek az emberi lét során pillanatról pillanatra meghozott döntések.
Ha boldog életet akarunk, meg kell tanulnunk a boldogság magvait elvetni.

A karmikus törvény megértéséhez és minél teljesebb alkalmazásához a legjobb út,
ha tudatosítjuk pillanatról pillanatra meghozott döntéseinket. 
Ebben a karma asztrológia rendkívül hasznos lehet számunkra.
 
 

"Önmagunk fölött úgy tudunk uralkodni, ha megismerjük önmagunkat."